----- Original Message -----
From: Ture Sjolander 2009
To: anders.bjorklund@etnografiska.se
Sent: Thursday, February 05, 2009 11:08 AM
Subject: Förtydligande accession

Hej igen Anders,
 
Så här menade jag. Om jag skickar dig ett standard kuvert med en några millimeter tunn DVD, av The South Pacific Festival of Art 1988, per vanlig postgång som en gåva till museet så har er statliga  institution inte resurser att sprätta upp kuvertet än mindre lagra DVD'n i ett bokfört arkiv. Av ekonomiska skäl och på grund av personal inskränkningar kastas DVD'n i soptunnan.
Jag börjar förstå er benägna sociala situation något mer efter det jag studerat SVT inslaget av Drottning Silivia's flockbesök på Museet. Den ekonomiska världskrisen kan kanske komma att slå ut merparten av all musee verksamhet inom kort, vem vet?
Jag hoppas dock att museets  restaurang inte skall behöva servera barkbröd i den närmaste framtiden.
 
Med vänliga hälsningar
Ture
 
PS- Glömde du att hälsa till Kristian?

 
----- Original Message -----
From: Anders Björklund
To: Ture Sjolander 2009
Cc: Anne Murray
Sent: Thursday, February 05, 2009 12:03 AM
Subject: Re: Addendum: Hej Anders

Hej Ture!

Ang ditt donationserbjudande: Vi har beslutat tacka nej till ditt
erbjudande om videomaterial från The South Pacific Festival of Art 1988.
Fotoarkivet har fn inte resurser att ta emot och dokumentera donationer
och vi måste därför avstå.

Vidare: Anne Murray har sökt i samlingarna efter det seminariematerial
från 1987 som du efterfrågat, men har inte kunnat finna det i
accessionen. Jag hoppas att du på annat sätt kan återskapa dina filmer.

Med vänliga hälsningar

Anders Björklund
museichefTure Sjolander 2009 wrote:
> *OK läst, tack*
>
>     ----- Original Message -----
>     *From:* Anders Björklund <mailto:anders.bjorklund@etnografiska.se>
>     *To:* Ture Sjolander 2009
>     *Cc:* Anne Murray <mailto:anne.murray@etnografiska.se>
>     *Sent:* Saturday, January 17, 2009 10:31 PM
>     *Subject:* Re: Addendum: Hej Anders
>
>     Hej,
>     jag förstod det där med Kristian/Christian. Dina frågor har jag sänt
>     till Anne Murray som har god kännedom om foton och filmer som
>     hanterats
>     av Etnografiska museet. Hon kommer att kontakta dig.
>     Hälsningar
>     Anders Björklund
>
>     Ture Sjolander 2009 wrote:
>     > *Alltså: Christian avsåg Kristian Lagercrantz.*
>     >
>   


>     >
>     >     ----- Original Message -----
>     >     *From:* Ture Sjolander 2009 >     >     *To:* anders.bjorklund@etnografiska.se
>     <mailto:anders.bjorklund@etnografiska.se>
>     >     <mailto:anders.bjorklund@etnografiska.se>
>     >     *Sent:* Friday, January 16, 2009 2:32 PM
>     >     *Subject:* Addendum: Hej Anders
>     >
>     >     *Jag skulle också vilja tillägga att jag har ett ca 10 timmar
>     >     oediterat videomaterial på VHS över The South Pacific
>     Festival of
>     >     Art 1988 från Queensland Australia på DVD som jag gärna vill
>     >     donera till ert museum för eventuellt forskningssyfte.
>     Festivalen
>     >     ifråga hålls visst bara vart 5e år och torde ta en livstid innan
>     >     den på nytt skulle hållas i Australien. Det flesta aboriginal
>     >     tribes medverkade under denna festival 1988. Tämligen unikt
>     >     material så att säga. Om ni välkomnar min gåva sänder jag ett
>     >     antal oredigerade DVD's till er inom kort.*
>     >     *Mvh*
>     >     *Ture*
>     >
>     >         ----- Original Message -----
>     >         *From:* Ture Sjolander 2009 >     >         *To:* anders.bjorklund@etnografiska.se
>     <mailto:anders.bjorklund@etnografiska.se>
>     >         <mailto:anders.bjorklund@etnografiska.se>
>     >         *Sent:* Friday, January 16, 2009 1:59 PM
>     >         *Subject:* Hej Anders
>     >
>     >         *1987 hade jag föredrag-symposium med storskärms video och
>     >         stillbilds visning på Etnografiska. Jag vet med
>     bestämdhet att
>     >         jag överlämnade till museet genom d.v. museechefen Christian
>     >         en några timmar lång video VHS tape som gåva för ert arkiv.
>     >         Mitt seminar var om Papua Nya Guinea där jag vistades runt
>     >         April-Maj 1987. Mitt eget video material ser ut att ha gått
>     >         förlorat och har nu endast några tusen still billder kvar.
>     >         Resan var  bl.a. finanserad genom Konstnärsnämnden.*
>     >         **
>     >         *Jag skulle bli verkligen glad om ni kan inventera ert arkiv
>     >         och finna tejperna så jag kan få möjligheten att lägga ut
>     >         delar av det rörliga materialet på YouTube idag. Det vore
>     >         också värt om ni kunde säkra de eventuella tejperna för en
>     >         överförning till DVD, för museets  egen del. Det är ett
>     >         tidsdoukument av bra värde.*
>     >         **
>     >         *Christian och jag var senast i kontakt per telefon 2004
>     eller
>     >         2005 när han skulle resa till ön Manus i PNG med sin son och
>     >         vi hade planerat att han skulle komma över till
>     Australien och
>     >         vi skulle träffas och gemensamt besöka Palm Island och dess
>     >         aboriginal innevånare. Planen gick i stöpet. Hälsa honom
>     >         hjärtligt om ni har kontakt.*
>     >        
>     >         *Mvh*
>     >         **
>     >         *Ture Sjölander*
>     >         *Australien`*