----- Original Message -----
From: Ture Sjolander 2009
To: Carl-Gustaf Petersén
Sent: Monday, February 23, 2009 12:51 PM
Subject: Re: Carl-Gustaf Addendum Tillhanda

To make it more comprehensive for your trusted man, Anders Welander, you better hand over this visual illustration to him.
It is not a joke!!!
 
 
 

----- Original Message -----
From: Ture Sjolander 2009
To: Carl-Gustaf Petersén
Sent: Monday, February 23, 2009 10:34 AM
Subject: Re: Carl-Gustaf Tillhanda

Om någon, nu t.ex. Anders Welander, besvärar sig med att  studera innehållet på de websajter som jag angett  i det första mejlet i vår korrespondens nedan,  blir han även i mina ögon rätt man och därefter kunde vi kanske göra ett  historiskt första steg för att utveckla  moderna konst+auktioner till  en helt ny nivå.
 
Mina arbeten på´Internet har nu pågått  16 timmar om dagen de senaste 8 åren och omfattningen av samtliga mina webarbeten finns på framför allt ett konto: Homestead.com och ett mindre omfattande arbete på att annat konto: Google.
Vid min ålder, nu 72,  skulle jag vilja "lämna in" dessa 'accounts' för värdering och auktion och försäljning. Det handlar om ett mycket, mycket omfattande arbete. Sidantalet överskrider mångfaldigt även den fetaste utgivna bok. Jag betraktar verket som mitt mest betydande under min livstid.
Så här skulle det gå till! Auktions kunderna erbjuds att bjuda på ensamrätten  att bli ägare av mina 2 webb account vilket innebär att den nya ägaren för att hålla verket vid liv på internet först får en årlig avgift till Internet providern med approx US $ 600.00, alternativt transfer det totala materialet till DVD eller annan data.
Den här formen av konst och konstverk och följaktligen auktioner är oundvikliga inom mycket snar framtid. Ett första steg inom auktionsverksamheten kan tas nu. Det enda som behövs presenteras är en rad av URL adresser, ett par bilder och en kort text över verkets innehåll. Vem som helst kan sedan vandra in i Internet verket och studera detta närmare och upphandla det hela för begränsad utgivning eller förnyad medial utveckling.
 
Jag har noterat att Bukowskis har förnyat sin egen närvaro och presentation på Internet och det är roligt att se. Ni kunde ta ett fortsatt steg i den riktningen för att möta behoven av nya generationer och också placera er i linjen med Charles Saatshi's metoder. Det finns mycket att erbjuda moderna investerare, långt mer än eleganta bokband, antika böcker eller konsttryck anno dazumal. Även den elektroniska världen börjar att patinera sig, så att säga.
 
Minimi budet för min eget åttaåriga verk torde rättvist vara något över 8 miljoner SEK, för att nämna en realistik utropssiffra.
 
Om du finner detta förslag arr vara in-absurdum eller objektlöst omöjligt att genomföra som ett pilotprojekt ser jag vårt utbyte av tankar som avslutat. I annat fall är jag intresserad av en fortsatt dialog.
 
Mvh
Ture
www.worldwideinternet.homestead.com/
www.au09.homestead.com/
www.gretagarbo.de/
 
 
 
----- Original Message -----
To: 'Ture Sjolander 2009'
Sent: Monday, February 23, 2009 4:08 AM
Subject: SV: Carl-Gustaf Tillhanda

Jag tror ändå att vår Anders Welander är rätt man –jag bett honom kontakta Dig,

cg

 


Från: Ture Sjolander 2009

Skickat: den 22 februari 2009 11:56
Till: Carl-Gustaf Petersén
Ämne: Re: Carl-Gustaf Tillhanda

 

Tack cg,  men jag har inte förväntat någon personlig favör annat än att ni kan få ett grepp om dessa enligt min förståelse unika objekts öden och att ni som belöning kan komma ifråga att hantera dem på det sätt som de förtjänar på den marknad ni är specialister på.

 

Jag kan inte agera vidare i denna fråga ej heller ta några råd men hoppas att denna korrespondens kan ha givit er verksamhet en insyn om dessa 'produkter' i den händelse objekten kommer fram på det ena eller det andra sättet.

Information får jag säkert på annat sätt och som vanligt via internet om föremålen auktioneras, som jag alltså hoppas på kan komma tillstånd inom era nätverk.

Tack för ditt vänliga svar.

 

All the best

Ture

 

----- Original Message -----

To: 'Ture Sjolander 2009'

Sent: Sunday, February 22, 2009 9:20 PM

Subject: SV: Carl-Gustaf Tillhanda

 

Jag gör inga affärer vid sidan om jobbet, men jag tror att Du

Kommer få något inrtressant råd från avdelningen,

Må väl,

cg

 


Från: Ture Sjolander 2009

Skickat: den 21 februari 2009 12:01
Till: Carl-Gustaf Petersén
Ämne: Re: Carl-Gustaf Tillhanda

 

Kul - jag vet att du/ni normalt inte arbetar på det här sättet men ni kanske kan gå runt era vanor och  spåra upp objekten alternativt kanske du personligen kan göra ett uppköp eller föreslå/råda  de eventuella innehavarna av dessa rariteter att  lämna in dem till er. Ja, du vet bättre, du är proffset!

 

Vedholms partner (fru?) har jag fått höra ärvde en stor del av hans samlingar och att de splittrades upp.

Schein's kvarlåtenskap vet jag var under juridiska frågetecken med 2 olika testamenten.

Adam vet jag idag inte var han befinner sig. Sista samtalet vi hade  1999 var han i Ohio.

 

Lycka till med det delikata detektivarbetet...

Mhv

Ture

 

----- Original Message -----

To: 'Ture Sjolander 2009'

Sent: Saturday, February 21, 2009 9:40 PM

Subject: SV: Carl-Gustaf Tillhanda

 

Tack – jag skickat detta för ev. åtgärd till lämplig avd här på Bukowskis,

Mvh

Cg petersen

 


Från: Ture Sjolander 2009

Skickat: den 20 februari 2009 02:26
Till: Carl-Gustaf Petersén
Ämne: Carl-Gustaf Tillhanda

 

Carl-Gustaf,

 

Jag har ett bra förslag till dig, som inte gynnar mig på annat sätt än om min övriga konst inom en snar framtid får ett specifikt värde och uppmärksamhet.

 

Jag skickar en bild till dig som är  fejkad så tillvida att den ultramarina duken på väggen är äkta och original signerad av Charles Chaplin 1973 under mitt möte med honom i London i Oktober samma år.

Duken målningen köptes in av Harry Schein och hängde för viss tid på hans direktörsrum på Sveriges Investeringsbank i Stockholm. Han ramade in duken i en mycket kostsam bladsilverram med ett distansglas.

 

Duken är ett silkscreen tryck i ett exemplar. Den är kontrasignerad med min namnteckning.

 

Jag känner inte till dukens vidare öden efter Harry Scheins bortgång. Hans dödsbo borde kanske kunna ge viss information.

Att spåra upp denna unika 'målning' kunde kanske ligga i ditt intresse och du kanske kunde sätta någon av dina medarbetare på spåret. Jag vore övertygad att objektet kunde ha stort internationellt intresse, om du kan finna den.

 

En enda grafisk portfölj vet jag finns kvar hos tryckaren Ingvar Landberg i Stockholm. Innehållet är 30 grafiska blad och en duk på spännram. Formatet är 60x60 cm. Han är dock ovillig att låna ut portföljen för reproduktion men är intresserad att sälja den har jag låtit mig förstå. (Hörde en siffra på 100.000 SEK)

 

Som sagt, vad som finns för mig i denna eventuella business är egentligen ingenting annat än att mitt framtida marknadsvärde kunde ökas.

 

 

Ta dig en ordentlig funderare på mitt förslag. Det är värt det !!

 

Du finner mer information på denna website om du besvärar dig:

 

Med vänlig hälsning

 

All the Best from Australia

Ture Sjolander

 

PS- Något av portföljens blad har jag noterat gått på auktion hos er men utan bra information om Context.

Original portföljen  signerad av Chaplin köptes av krögaren för Östergök, Bengt Wedholm, 1974. Vet inte detta objekts vidare öde.

Ett annat komplett exemplar köptes av arkitekten (Lex Backström) Adam Backström 1975.